Oheisessa Joomla!-sanastossa käsitellään Joomla! 1.5.x ja 1.0.x -versioiden keskeisimmät termit. Kiitokset Joomlaportal.fi käyttäjille Mortti ja Tassu , sekä erityiskiitos käyttäjälle TeroKankaapera , joka on kantanut päävastuun sanaston koostamisesta.

HUOMAA: Terminologia on jossain määrin muuttunut Joomla! 1.5 Stable julkaisun myötä. 1.5 esiversioiden kielipaketeissa käytettyjä termejä ei siis välttämättä tästä sanastosta löydy.

Jätä kommentit ja korjaus-/parannusehdotukset alueelle Joomla! sanasto .

Joomla! sanasto

 

Termi englanniksi

Termi suomeksi

Määritelmä

Admin Templates

ylläpidon sivupohjat

Sivupohjat, joita käytetään määrittelemään sivustosi ylläpitoliittymän ulkoasua.

Administrator

ylläpitäjä

Joomla!n käyttäjäryhmä, jolla on pääsy joihinkin ylläpitoliittymän ja kaikkiin julkisen etusivun toimintoihin.

Alt attribute

alt attribuutti

Kirjoittajan määrittelemä vaihtoehtoinen teksti korvaamaan kuvaa. Selain esittää tämän tekstin kuvan tilalta käyttäjälle kuvaamaan mitä hän ei näe sivulla. On hyvää käytäntöä liittää alt attribuutti jokaiseen sivun kuvaan parantamaan sivun käytettävyyttä niitä tilanteita varten kun selain ei pysty lataamaan kuvaan, kun käyttäjä on näkövammainen tai hän käyttää vain merkkipohjaista selainohjelmaa. Katso myös: Image tunniste

Archive

arkisto

Sisältönimikkeet voidaan arkistoida ja hallinta ylläpitoliittymän kautta. Arkistomoduuli tarjoaa keinon esittää arkistoitua sisältöä sivustollasi.

Article

artikkeli

Artikkeli on Joomla!n sisältöhierarkian yksittäinen osa, joka voidaan liittää haluttuun artikkeliryhmään tai tai joka voi olla staattista sisältöä.

Artikkeli esitetään kokonaisuudessaan yleensä sivun pääosassa. Joomla!n sisältöhierarkiassa pääryhmä on ylätaso ja säiliö artikkeliryhmille. Ryhmä on toinen taso ja säiliö artikkeleille. Katso myös: Sisältöelementti

Author

 

kirjoittaja

Joomla!n käyttäjäryhmä jolla on pääsy vain julkisen etusivun artikkelimuokkaustoimintoihin. Katso myös: muokkaaja (Editor), julkaisija (Publisher) ja rekisteröitynyt (Registered).

Back-end
(Administrator back-end)

ylläpitoliittymä

Ylläpitäjien ohjauspaneeli, jonka kautta järjestäjät (Manager), ylläpitäjät (Administrators) ja pääylläpitäjät (Super Administrators) kirjautuvat sivustolle hallitakseen kaikkia sivuston ominaisuuksia, sisältäen sekä muodon että sisällön. Katso myös: Julkinen etusivu

Banners

mainospalkit, bannerit

Joomla!n perusosiin kuuluva komponentti, joka mahdollistaa mainospalkkien hallinnan ja esittämisen sivustollasi. Ylläpitoliittymässä voit järjestellä mainospalkkeja, lisätä asiakkaita ja liittää mainospalkit asiakkaaseen sekä määritellä hankitut vaikutelmat lukuarvona tai rajoittamattomana.

Näytettyjen mainospalkkien ja niiden napsautuskertojen määrät tallennetaan ja niitä voi tarkastella ylläpitoliittymän kohdassa Komponentit > Mainospalkit> Mainospalkit. Mainospalkit esitetään julkisella etusivulla mainospalkkimoduulia käyttäen.

Blog

blogi

Sisällön esittämistapa, joka Joomla!ssa esittää osan tai kaikki artikkelit tietystä pääryhmästä tai ryhmästä. Otsikko voidaan esittää linkkinä tai artikkelista voidaan esittää otsikko ja ingressi ”Lue lisää” linkin kera. Uutissivu esitetään usein blogityylillä.

Browser

selain

Tietokoneohjelma, jolla verkossa olevaa www-sisältöä voidaan katsella ja käyttää. Firefox, Internet Explorer, Opera ja Safari ovat yleisimpiä esimerkkejä.

Cascading Style Sheets (CSS)

cascading style sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) tarjoavat keinon erottaa www-sivun sisällön ja ulkoasun toisistaan. Tyyliseikat, kuten kirjasinlaji, kirjainkoko ja reunus, voidaan määritellä yhdessä paikassa, josta sivut tai kokonaiset sivustot saavat tyylinsä. Cascading Style Sheets sisällytetään .css tiedostoon.

Category

ryhmä (Joomla! 1.0.x kategoria)

Kokoelma samaan ryhmään kuuluvia artikkeleita. Esimerkiksi ryhmä ”Lentokoneet” voisi sisältää nimikkeet ”Kaksitasot”, ”Kiinteäsiipiset ilma-alukset” ja ”Suihkukoneet”. Joomla!n sisältöhierarkiassa pääryhmä on ylätaso ja säiliö ryhmille. Ryhmä on toinen taso ja säiliö artikkeleille. Katso myös: artikkeli (Article) ja pääryhmä (Section)

Category Name

ryhmän nimi

Kategorian täydellinen nimi esitettäväksi otsikoissa, esim. Ota meihin yhteyttä!

Category Title

ryhmän otsikko

Kategorian lyhyt nimi valikoita varten, esim. Ota yhteyttä

Check Out (an item)

lukitus (artikkelin)

Kun käyttäjä avaa artikkelin muokattavaksi se lukitaan. Tämä estää muita käyttäjiä muokkaamasta samaa artikkelia yhtä aikaa, mikä voisi johtaa tiedon häviämiseen tallennuksen yhteydessä.

Check-in

vapauta artikkelit

Tämä toiminto on muokkausoikeudet omaavien rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä julkisella etusivulla. Sen avulla käyttäjä voi vapautta aiemmin muokkaamansa, lukkoon jääneet artikkelit muiden muokattavaksi. Katso myös: vapauta kaikki artikkelit (Global Check-in)

Client-side Scripting

asiakaspuolen ohjelmointi

client-side scripting

WWW-ohjelmien luokka, joka suoritetaan käyttäjän selainohjelmassa www-palvelimen sijaan. Tämän tyyppiset ohjelmat ovat tärkeä osa dynaamisen HTML-kielen (DHTML) konseptia. Ne mahdollistavat sivuston sisällön mukauttamisen käyttäjän syötteen, olosuhteiden (kuten kellonajan) tai muiden muuttujien perusteella. Katso myös: palvelinpuolen komentosarjat (Server-side Scripting)

CMT

lisäosat

Kirjainsana (akronyymi): komponentit, moduulit ja sivupohjat (Compnents Modules Templates)

CMTP

lisäosat

Kirjainsana (akronyymi): komponentit, moduulit, sivupohjat ja liitännäiset (Compnents Modules Templates Plugins)

Components

komponentit

Komponentit ovat sisältöelementtejä tai sovelluksia, jotka esitetään yleensä sivupohjan keskeisellä sisältöalueella. Esitystapa riippuu käytössä olevasta sivupohjasta.

 

Komponentit ovat Joomla!n toiminnallisuuden ydinelementtejä. Nämä ydinelementit sisältävät mainospalkit, yhteystiedot, uutissyötteet, kyselyt ja linkit.

 

Joomla!-yhteisön jäsenet tuottavat kolmannen osapuolen komponentteja Joomla!an jatkuvasti. Näitä komponentteja on vapaasti ladattavissa osoitteesta: http://extensions.joomla.org ja monilta muilta sivustoilta. Katso myös: moduulit (Modules)

Configuration File

järjestelmätiedosto

Asennetun Joomla!-järjestelmäsi juurihakemistossa on configuration.php tiedosto, joka sisältää koko sivustosi toimintaan vaikuttavia sijaintikohtaisia tietoja kuten tietokannan käyttäjänimen ja salasanan ym.

Content Item

artikkeli, sisältönimike

Useimmiten tarkoitetaan normaalia sisältöhiearkiaan kuuluvaa artikkelia. "Item" eli nimike on kuitenkin yleisnimi myös muille sisältöosille kuin artikkeleille, joten "content item" käyttöyhteydestä riippuen tarkoittaa artikkelia tai jotain muuta sisältönimikettä. Katso myös: staattinen sisältöelementti.

Content Management System (CMS)

sisällönhallintajärjestelmä

Ohjelmisto sivuston sisällön dynaamiseen hallintaan suoraan palvelimella.

Core Zip-file

asennuspaketti

Asennuspaketti sisältää virallisen perusmallisen Joomla!-järjestelmän asennustiedostot. Voit ladata asennuspaketin osoitteesta http://www.joomla.org ja monilta muilta sivustoilta, kuten Joomlaportal.fi:stä. Joomla!n ydinjärjestelmä sisältää joitakin lisäosia ja sitä voidaan laajentaa kolmannen osapuolen lisäosilla.

Database

tietokanta

Järjestetty kokoelma tietueita josta voidaan etsiä tietoa, joka voidaan lajitella ja josta tietoa voidaan analysoida nopeasti. Joomla! on tietokantaperustainen ohjelmisto, mikä tarkoittaa, että voit lisätä, muokata ja poistaa sisältöä, joka on tallennettu Joomla!n tietokantaan. Katso myös: tietue (Record)

Document Object Model (DOM)

Document Object Model (DOM)

Rakenteellisten dokumenttien oliomallina esittämisen muoto. World Wide Web Consortiumin (W3C) standardi rakenteellisten dokumenttien esittämiseksi alusta- ja kielineutraalilla tavalla. DOM on myös perusta laajalla joukolle ohjelmointirajapintoja (API), joista osa on W3C:n standardoimia. Katso myös: DOMIT

DOMIT

DOMIT

DOM:in tason 2 määrityksiin perustuva xml jäsennin (parser) PHP:lle. Se on kevyt, nopea ja kirjoitettu kokonaan PHP:llä. Katso myös: DOM

Dynamic HTML (DHTML)

dynaaminen HTML (DHTML)

HTML-kielen laajennus, joka mahdollista mm. pienten animaatioiden ja dynaamisten valikoiden sisällyttämisen www-sivuille. DHTML koodi hyödyntää Style Sheet:ejä ja Java-skriptiä.

Editor

muokkaaja

Joomla!n käyttäjäryhmä jolla on pääsy vain julkisen etusivun kirjoittamis- ja muokkaustoimintoihin. Katso myös: kirjoittaja (Author), julkaisija (Publisher) ja rekisteröitynyt (Registered)

Extensions

lisäosat

Lisäosa on yleisnimi komponenteille, moduuleille, sivupohjille, liitännäisille ja kielipaketeille joiden avulla voit laajentaa Joomla!-järjestelmää. Joitakin lisäosia on mukana Joomla!n ydinpaketissa. Kolmansien osapuolten tuottamia lisäosia on tarjolla sadoittain.

Front-end (Site Front-end)

julkinen liittymä

WWW-sivusto, jonka vierailijasi (ja myös rekisteröityneet käyttäjäsi) näkevät. Katso myös: ylläpitoliittymä (Back-end, Administrator Back-end)

Frontpage / Front Page

etusivu

Sisäänrakennettu komponentti, joka näyttää kaikki sivustosi julkaistut artikkelit, jotka on määritelty näkymään etusivulla. Voit säädellä etusivun esittämistapaa muokkaamalla siihen liittyvää valikkonimikettä, yleensä nimeltään Home/Etusivu. Etusivun artikkeleiden järjestystä muutetaan Etusivun hallinta (Frontpage Manager) kohdan kautta Artikkeli (Content) valikosta.

Global Check-in

vapauta kaikki artikkelit

Kun nimike on lukittu ja sitä ei tallenneta tai muutoksia peruta oikein (kuten esimerkiksi yhteysvirheen sattuessa kesken muokkauksen tai kun käytetään selaimen Back-nappulaa taaksepäin siirtymiseen) se jää lukituksia ja siten muiden käyttäjien ulottumattomiin.

 

Vapauta kaikki artikkelit toiminnon käyttäminen vapauttaa nämä artikkelit jälleen muokattavaksi. Tämä toiminto on käytettävissä vain ylläpitoliittymässä (tai käyttäjävalikon nimikkeenä sivustolle kirjautuneille käyttäjille).

Group

ryhmä

Kokoelma käyttöoikeustasoja luokiteltuna julkiseen liittymään ja ylläpitoliittymään. Katso myös: julkinen liittymä (Front-end) ja ylläpitoliittymä (Back-end)

HTML

HTML

Lyhenne sanoista Hyper Text Markup Language, merkintäkieli, jota käytetään www-sivujen luomiseen. Katso myös: Java-skripti ja PHP

Image tag

Image tunniste

HTML-kielessä kuvat määritellään tunnisteella <img>. Katso myös Alt attribuutti (Alt attribute)

Intro text

ingressi, intro

Joomla! 1.5.x sisältää vain yhden teksikentän artikkelia luotaessa.

Artikkeli voidaan jakaa ingressi- ja päätekstiosiin lisäämällä vaakaviiva haluttuun kohtaan artikkelissa. Tämän jälkeen artikkeli esitetään kuin Joomla! 1.0.x -versiossa (kts. alla)

Joomla! 1.0.x käyttää kahta tekstikenttää artikkeleita luotaessa (ingressi- ja päätekstikenttä). Ingressikenttä on pakollinen kenttä, joka tulee täyttää uutta artikkelia luotaessa tai olemassa olevaa artikkelia muokattaessa.

 

Jos päätekstikenttä on täytetty ja nimike on merkitty näkyväksi etusivulla näytetään ingressi ja Lue lisää -linkki, joka johtaa koko artikkeliin. Ingressiä ja päätekstikenttää käytetään artikkeleissa pääryhmä ja ryhmä -hierarkiassa mutta ei staattisessa sisällössä. Katso myös: päätekstikenttä (Main text)

Installers

asennusohjelmat

Valikkovaihtoehto jota kauttaa päästään komponenttien, käännösten, liitännäisten, moduulien ja sivupohjien asentamiseen käytetylle näytölle. Asennusohjelmien avulla voit siirtää zip-paketteja palvelimelle asennettavaksi. Tämä valikkovaihtoehto on vain pääylläpitäjien (Super Administrator) käytettävissä.

Item

nimike

Nimike on yleisnimi Joomla!n sisältöhierarkian yksittäiselle osalle. Nimike voi olla artikkeli, kategoria, valikkonimike tai linkki.

JavaScript

Java-skripti

ECMA:n www-sivuja varten kehittämä yleinen ohjelmointikieli. Java-skripti on suhteellisen pieni ja nopea ja sitä käytetään vuorovaikutteisuuden aikaansaamiseen sivuille. Katso myös: HTML ja PHP

Joomla!

Joomla!

Joomla! on hienoin saatavilla olevista avoimen lähdekoodin www-sisällönhallintajärjestelmistä.

Joomla! Administrator

Joomla!-ohjauspaneeli

Joomla!-ohjauspaneeli on Joomla!-sivuston hallintaan suoraan palvelimella käytetty ohjelma. Siihen viitataan myös termeillä ylläpitoliittymä ja ylläpitäjien ohjauspaneeli.

Joomla! User

Joomla!-käyttäjä

Joomla!-käyttäjät jaetaan kahteen ryhmään käyttöoikeuksien mukaan. Käyttäjät joilla on pääsy julkiseen liittymään ovat vieraat, rekisteröityneet, kirjoittajat, muokkaajat ja julkaisijat. Ylläpitoliittymään on pääsy kolmella käyttöoikeustasolla: järjestäjillä, ylläpitäjillä ja pääylläpitäjillä.

Mambot

mambot (Joomla! 1.0.x), liitännäinen (Joomla! 1.5.x)

Katso liitännäinen

Main Body

keskeinen sisältöalue

Näyttää Joomla! komponenttien kuten esimerkiksi tapahtumakalenterin tuottaman sisällön ja nimikkeet ym. sivustolla. Merkitään PHP-koodissa tunnisteella <?php mosMainBody(); ?>.

Main text

päätekstikenttä

Sisältönimikettä luotaessa tai muokattaessa kenttä, jonka sisältö näytetään vasta Lue lisää -linkin napsauttamisen jälkeen. Katso myös: ingressi

Manager

järjestäjä

Joomla!n käyttäjäryhmä jolla on pääsy joihinkin ylläpitoliittymän toimintoihin ja kaikkiin julkisen liittymän toimintoihin. Katso myös: ylläpitäjä (Administrator) ja pääylläpitäjä (Super Administrator)

Mass Mail

joukkopostitus

Joomla!n ydinkomponentti, joka mahdollistaa sähköpostin lähettämisen kaikille käyttäjäryhmille, yksittäiselle käyttäjäryhmälle tai käyttäjäryhmälle ja kaikille sitä hierarkiassa alempana oleville ryhmille.

Media Files

mediatiedostot

Mediatiedostoja kuten .gif, .jpg, .png ja .bmp tiedostoja voidaan käyttää artikkeleissa ja niitä järjestellään Mediatiedostojen hallinnan kautta. Mediatiedostoja voidaan sisällyttää artikkeleihin Artikkelien hallinnan Kuvat-välilehden toimintojen, WYSIWYG-muokkausohjelmien kuvatoimintojen tai kolmannen osapuolen komponenttien avulla.

Modules

moduulit

Moduulit laajentavat Joomla!n kykyjä antaen ohjelmalle lisää toiminnallisuutta. Moduulit ovat pieniä ohjelmia, jotka voidaan näyttää missä sivupohjasi sen mahdollistaa. Moduleja on helppo asentaa ylläpitoliittymässä.

 

Joomla! moduulit voivat sisältää mm. päävalikon, ylävalikon, sivupohjavalitsimen, kyselyt, uutisikkunan, osumalaskurin jne. Joomla!-yhteisön jäsenet tuottavat uusia moduuleja jatkuvasti. Niitä voi ladata vapaasti osoitteesta http://extensions.joomla.org.

Joomla! 1.5.x esimerkki moduulin PHP-koodista <jdoc:include type="modules" name="banner" />   

Joomla! 1.0.x esimerkki moduulin PHP-koodista: <?php mosLoadModules ( 'module position' ); ?>. Katso myös: moduulien paikka (Module Position)

Module Position

moduulipaikka

Moduulien sijoituspaikkojen nimet sivupohjassa. Sivupohjissa määritellään useita ennalta nimettyjä paikkoja, esim. left, right, top, bottom. Moduulipaikkoja voidaan määritellä myös lisää suurimman sallitun kokonaismäärän ollessa yhteensä 50. Moduulipaikkojen nimet eivät rajoita niiden sijaintia. Siispä vasen moduulipaikka (left), joka määritellään koodissa <?php mosLoadModules ( 'left' ); ?>, voidaan sijoittaa mihin tahansa sivupohjassa. Katso myös: moduulit (Modules)

Newsfeed

uutissyöte

Uutissyöte on tapa jakaa sisältöä sivustojen välillä. Näytettävissä ja tuotettavissa olevat uutissyötetyypit ovat RSS versiot kuten Atom
Koodin tuottaa DOMIT jäsennin. Tämä sisällön jakamistapa on tarkoitettu uutisten esittelyyn tuottajan määrittelemällä tavalla ja siihen liittyy yleensä linkki tuottajan sivustolle. Joomla! tarjoaa sinulle mahdollisuuden sekä tuottaa että esittää uutissyötteitä.

Open Source (OS)

avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi on yleistermi, joka kuvaa useita vapaan ohjelmistolisenssi liikkeen osia. Koko Joomla!n lähdekoodi on avoin ja kuka tahansa käyttäjä voi lukea ja muokata sitä. Copyright-tiedot tulee kuitenkin jättää.

PHP

PHP

Hypertext Pre-processor on avoimen lähdekoodin palvelinpuolen ohjelmointikieli, jota käytetään laajasti www-skripteihin ja käsittelemään CGI liittymän HTML-lomakkeista välittämää tietoa. PHP:tä voidaan kirjoittaa skripteiksi, jotka sijaitsevat palvelimella ja voivat tuottaa HTML-tulostetta joka ladataan www-selaimeen. Vaihtoehtoisesti PHP:tä voidaan sisällyttää HTML-sivuihin, jotka sitten tallennetaan .php tiedostopäätteellä. Katso myös: HTML ja Java-skripti

patTemplate

patTemplate

patTemplate on järjestelmä Joomla!n sisällä sivupohjien tekemisen helpottamiseen.

Parameters

muuttujat

Muuttujia voidaan käyttää yksittäisen nimikkeen , valikon tai moduulin esittämistavan muuttamiseen.

Plugin liitännäinen Liitännäinen on pieni, tehtäväpainotteinen toiminne, joka sieppaa artikkelin sisällön ennen sen näyttämistä, käsittelee sitä liitännäisen koodissa määritellyllä tavalla ja esittää käsitellyn version sisällöstä. Joomla! tarjoaa joukon liitännäisiä ydinpaketissaan kuten esimerkiksi WYSIWYG-muokkausohjelmat, kolmannen osapuolen komponenttien ja moduulien etsi-toiminnot.

Polls

kyselyt

Joomla!n ydinkomponentti joka mahdollistaa kyselyn näyttämisen Joomla!-sivustollasi. Voit määritellä kyselyn otsikon, viiveen sekunteina vastausten välillä, enintään 12 vastausvaihtoehtoa sekä millä sivuilla kysely näytetään.

Preview

esikatselu

Esikatselupainiketta ylläpitoliittymässä painamalla voit tarkastaa miltä artikkeli näyttäisi julkiselta etusivulta katsottuna.

Projects

projektit

Projektit voivat olla vapaasti perustettuja komponentteja, moduuleja, sivupohjia, liitännäisiä tai skriptejä, joita niiden tekijät hallitsevat osoitteessa http://developer.joomla.org.

Public Back-end

julkinen ylläpitoliittymä

Katso ylläpitoliittymä (Back-end)

Public Front-end

julkinen etusivu

Katso julkinen liittymä

Publish(ed)

julkaistu

Tämä määrittelee Joomla!-järjestelmäsi osien tilan. Esimerkiksi asennetut lisäosat tai artikkelit näkyvät sivustollasi vain jos ne on julkaistu. Artikkeleita voidaan hallita asettamalla Aloita julkaisu ja Lopeta julkaisu -päivämäärät. Katso myös: Julkaisematon (Unpublish(ed))

Publisher

julkaisija

Joomla!n käyttäjäryhmä, jolla on pääsy vain julkisen liittymän toimintoihin. Katso myös: kirjoittaja, muokkaaja ja rekisteröitynyt

Record

tietue

Tietokannan taulun yksittäinen rivi. Katso myös: tietokanta

Registered user

rekisteröitynyt (käyttäjä)

Joomla!n käyttäjäryhmä, jolla on pääsy vain julkisen liittymän toimintoihin. Katso myös: kirjoittaja, muokkaaja ja julkaisija

Server-side Scripting

palvelinpuolen ohjelmointi

server-side scripting

Ohjelmat, jotka palvelin tulkitsee kun www-sivua pyydetään. Skripteillä on on erityiset päätteet kuten .php, .asp ja .jsp. Kun palvelin päättää skriptin suorittamisen se yleensä lähettää HTML-sivun, jota voidaan katsella missä tahansa selainohjelmassa. Katso myös: asiakaspuolen ohjelmointi (client-side scripting)

Static Content Item

staattinen sisältö (Joomla! 1.0.x)

Joomla! 1.0.x -versiossa staattinen sisältö on sisältönimike, joka ei kuulu sisältöhierarkiaan. Katso myös: artikkeli, sisältönimike


Joomla! 1.5.x ei enää käytä tätä termiä. Artikkelit voidaan Joomla! 1.5:ssa jakaa ryhmiin, mutta jos artikkelille ei ole määritelty ryhmää, vastaa se samaa kuin 1.0.x -version staattinen sisältönimike.

 

Section

Pääryhmä (Joomla! 1.0.x aihepiiri)

Pääryhmä on kokoelma ryhmiä jotka liittyvät jotenkin toisiinsa. Se on osa sisältöhierarkiaa. Esimerkiksi pääryhmä ”Kulkuneuvot” voisi sisältää ryhmät ”Lentokoneet”, ”Autot” ja ”Veneet”. Katso myös: ryhmä (Joomla! 1.0.x kategoria)

Site

sivusto

Sivusto on se mitä vieraat ja rekisteröityneet käyttäjät näkevät tullessaan www-sivuillesi. Se sisältää kaiken ylläpitoliittymässä lisäämäsi sisällön. Siihen voidaan viitata julkisena etusivuna tai julkisena liittymänä.

Site Template

sivuston sivupohja

Sivuston sivupohja määrittelee Joomla!-sivustosi julkisen liittymän ulkomuodon.

Super Administrator

pääylläpitäjä

Joomla!n käyttäjäryhmä, jolla on pääsy sekä ylläpitoliittymän, että julkiseen liittymän (kaikkiin) toimintoihin. Katso myös: ylläpitäjä ja järjestäjä

Syndication

jakelukanavat

Uutissyötteitä käyttävä prosessi, jonka kautta sivusto voi jakaa sisältöään kuten artikkeleita muiden sivustojen kanssa.

Templates

sivupohjat

Sivupohjia voidaan tehdä määrittelemään sivustosi julkisen liittymän (sivuston sivupohja) ja ylläpitoliittymän (ylläpidon sivupohja) ulkoasua. Voit määrätä eri sivupohjan sivustosi eri sivuille. Katso myös: ylläpidon sivupohjat ja sivuston sivupohjat

Title

otsikko

Artikkelille annettu nimi, joka voidaan näyttää sen yläpuolella julkisessa liittymässä.

Title Alias

otsikon alias

Vaihtoehtoinen otsikko artikkelille SEF-skripteissä ja dynaamisissa otsikoissa / metaskripteissä käytettäväksi.

Unpublish(ed)

julkaisematon

Määrittelee Joomla!-sivustosi osan (esim. yksittäisen artikkelin tai tietyn komponentin) tilaksi ”näkymätön”, poissa käytöstä (ikään kuin ”on/off”-kytkimen off-asento). Kyseistä osaa ei siis poisteta, vaan sitä ei enää näytetä käyttäjille.

 

Asennetut lisäosat eivät näy sivustollasi jos niiden tilaksi on määritelty julkaisematon. Artikkeleita voidaan hallita määrittelemällä niille Aloita julkaisu ja Lopeta julkaisu päivämäärät. Katso myös: julkaistu

Web Links

linkit

Ydinkomponentti, joka hallitsee ja esittää hyperlinkkejä muille sivustoille. Hyperlinkit järjestellään kategorioihin.

Workspace

työtila

Osa Joomla! ylläpitoliittymää, jossa asetusten tekeminen ja sisällön julkaiseminen tehdään. Työtila päivittyy dynaamisesti kun valitset työkaluja tai valikkovaihtoehtoja. Työtila voi sisältää esimerkiksi HTML-muokkausohjelman, artikkelien ja linkkien hallintaohjelman ja monia muita ominaisuuksia.

Wrapper

wrapperi

Joomla!n oma komponentti, jota voidaan käyttää minkä tahansa URL-osoitteen sisällön noutamiseen ja esittämiseen sivuston sisällä. Sitä voidaan käyttää sovelluksen, kuten esimerkiksi keskustelufoorumin tai gallerian, yksittäisen sivun tai kokonaisen sivuston, sisällyttämiseen sivuillesi. Vaihtoehtoinen nimitys on iframe.

WYSIWYG Editor

WYSIWYG-muokkausohjelma

Muokkaustyökalu, joka käyttää WYSIWYG (akronyymi sanoista What You See Is What You Get, ”näet sen kuten se on”) käyttöliittymää mahdollistaakseen nimikkeen helpon muokkaamisen koodia sisältämättömässä muodossa.

 

 Viimeksi päivitetty ( 29.01.2008 )