Artikkelin luominen

Uusi artikkeli luodaan kirjautumalla ylläpitoliittymään ja valitsemalla

  • Ylläpitoliittymän etusivulta Artikkeleiden hallinta
  • Navigoimalla ylläpitoliittymän ylävalikosta -> Artikkeli -> Artikkeleiden halinta -> Lisää uusi artikkeli
Artikkelille annetaan otsikko.
Tämän jälkeen voidaan halutessa antaa otsikon alias. Tätä toimintoa hyödynnetään käytettäessä hakukoneystävällisiä osoitteita.
Esimerkki:
Otsikoksi on kirjoitettu: Ohjelmatiedot 14.10
Alias voisi olla: ohjelmatiedot

Seuraavaksi valitaan artikkelille sopiva kategoria.

Tila -kohtaan voidaan valita tarvittaessa esimerkiksi Julkaisematon, jolloin voit vaikka jättää artikkelin keskeneräiseksi ja jatkaa sen kirjoittamista myöhemmin. Näin sivuston julkisella puolella ei ole mahdollista nähdä keskeneräisiä artikkeleita.
 
Käyttöoikeus -kohdasta voidaan määritellä artikkeli vain tietyn käyttäjäryhmän nähtäväksi. Valinta Public on kaikkien nähtävillä.
 
Nostettu (1.5.x versioissa "näytä etusivulla) -valikosta voidaan määritellä näytetäänkö artikkeli sivulla jossa näytetään nostetut artikkelit.
"Näytä etusivulla" korvattiin sanalla nostettu, koska nostetut artikkelit eivät välttämättä ole sivuston etusivulla.
 
Monikielisilä sivustoilla kuuluu tietysti olla samat artikkelit eri kielillä kirjoitettuina. Mikäli käytössä on monikielinen sivusto valitaan Kieli -kohdasta oikea kieli kirjoitettavalle artikkelille.
Artikkelin muokkain:

artikkeli-uusi

Artikkelin sisältö kirjoitetaan omaan ruutuunsa jossa tekstiä voidaan tehostaa mm. väreilläalleviivauksella, lihavoinnilla, yliviivauksella ja erikokoisilla fonteilla.

Pidempää artikkelia luotaessa kannattaa artikkeli tallentaa välillä. Mikäli ylläpitoliittymässä ei napsauteta järjestelmälinkkejä pitkään aikaan, järjestelmä kirjaa käyttäjän ulos, jolloin tallentamattomat artikkelit häviää.

kategoria-painikkeet

Julkaisun asetukset

artikkeli-julkaisuasetukset

Luonut -voidaan tarvittaessa vaihtaa artikkelin kirjoittajaksi joku muu käyttäjä. Oletuksena lisätään artikkelin kirjoittaja.

Kirjoittajan alias -Tähän kirjoitettu teksti korvaa artikkelin luojan julkisivupuolella näkyväksi kirjoittajaksi.

Esimerkki:
Artikkelin luojana on Essi Esimerkki
Alias kenttää kirjoitetaan: Ylläpito
Julkisella sivustolla kirjoittajana näkyy: Ylläpito 

Luontipäiväksi voidaan valita pienestä kalenteripainikkeesta joku toinen päivä joka näytetään julkisella sivustolla artikkelin kirjoituspäivänä. Oletuksena järjestelmä näyttää tämän päivän ja kellonajan.

Artikkelin "ajastaminen" tapahtuu valitsemalla kohtiin Aloita julkaisu ja Lopeta julkaisu sopivat ajankohdat.
Oletuksena kohdassa Aloita julkaisu on se hetki jolloin artikkeli luotiin.

artikkeli-kalenteri

Kalenterin kuvasta napsauttamalla avautuu kalenteri, josta voidaan valita päivä jolloin artikkeli julkaistaan / julkaisu lopetetaan.

Metatietojen asetukset

artikkeli-metatiedot

Kirjoittamalla lyhyen kuvauksen artikkelista kohtaan Metakuvaus, näytetään se hakukoneiden haun tuloksessa.

Meta-avainsanoihin luetellaan sanoja, jotka kuvaavat hyvin artikkelia.