HTML, CSS ja PHP-koodilla on kullakin erilainen tapa erottaa kommenttiosiot, joita ei suoriteta, aktiivisesta koodista. Kommentoinnin tarkoitus on selventää muille kehittäjille mitä koodi tekee ja jäsentää sitä helpommin luettavaksi. Sitä voidaan käyttää myös "kommentoimaan ulos" pätkiä joita ei haluta käyttää, mutta jotka pidetään näkyvillä yhteistä kehitystyötä varten (bugiset koodin pätkät, uudet ominaisuudet tms). 

 

Kommentointi koodit muodostuvat aina aloittavasta ja päättävästä merkinnäistä joiden välissä voi olla miten pitkästi tahansa merkkejä joita ei käsitellä aktiivisena koodina.

HTML-koodissa kommentointi tehdään näin:

<!-- kommentti -->

CSS-koodissa vastavaa merkintä on:

/* kommentti */

PHP:ssä:

<?php /* kommentti */ ?>

Kommentoinnissa on tärkeää varmistaa että sen lopettava merkintä on oikein jottei kommentti jää auki.